badge

Nationale Balboog-Site

NFBB - NUKB - LUK


Welkom, Kijkt maar eens Rond op onze WebSite ...


Nationale Federatie


Schieten met een kruisboog, sport en spel bestond voor de edelen al rond 1100. Er was eigenlijk pas echt sprake van Gilden, na de Brabantse Omwenteling in 1789, en dan meestal nog onder het banier van de grote heren van Brabant. De kruisboogschutters vormden toen de kern van de burgereenheden, die zelfs het Oostenrijkse garnizoen van Brussel op de vlucht dreven. De uiteindelijke opkomst en de groei van de zelfstandige gilden is pas ontstaan na de onafhankelijkheid van Belgi├ź.
Ancien Grand Serment (1213) werd erkend door de hertog van Brabant als gewapende dienst om de souverein te dienen tijdens de oorlog en kreeg stamnummer in de federatie 001.

De onafhankelijke gilden onstonden na 1830 als volgt:

  Maatschappij Stad Jaar      Nummer
 - Guillaume Tell Brussel 1838      002
 - Sint-Servatius Aalst 1840      003
 - La Tyrolienne Brussel 1841      004
 - Guillaume Tell Tienen 1841      005 Willem Tell na 1945
 - Sint-Joris Oostende 1854      006
 - De Ware Vrienden Aalst 1864      007
 - De Klauwaerts Aalst 1867      008
 - De Jonge Leerlingen Hemiksem 1878      009
 - De Moedige Strijders   Aalst 1886      010
 - Vooruit en Recht Hemiksem   1893      011

Meer Nationaal Federatie zie:

Geschiedenis


Vele schietsporten beschikken reeds over een rijke geschiedenis. De kruisboog werd sinds zijn ontstaan steeds aangepast en doeltreffender gemaakt. Zo ontstonden er verschillende vormen en maten. Op het einde van de 12de eeuw kwam het eerste ontwerp waarbij een houten of stalen loop bevestigd werd op een traditionele kruisboog. Een glijsleuf in het achterste deel diende om projectiel en pees te laten doorschieten. Voor het opspannen van de boog was een hefboom nodig. De projectielen waren bollen uit klei of pijlen die niet voorzien waren van pluimen. Dit wapen werd ook gebruikt voor de jacht en voor militaire doeleinden. Pas in 1789 vonden de eerste wedstrijden kruisboog met loop en ballen plaats, onder andere in Brussel, de bakermat van het balboogschieten.

Meer Geschiedenis zie:

De Prang


Spel en materiaal:

Een balboog is een kruisboog waarvan de kracht aangedreven wordt door een stalen dwarslat die aan de twee uiteinden verbonden is met een 'pees'. De pees en de latworden opgespannen met een speciale hefboom, de 'gek'. Hiermee wordt een loden bal verticaal omhoog geschoten naar houten blokjes, die vogels genoemd worden en op ongeveer 18 meter hoogte staan. De loden bal weegt zo'n 17 gram en wordt door de schutters zelf gegoten. Na het schot wordt de bal opgevangen door een zware zeildoek, die boven de vogels gespannen is.

Spelregels


Het vogelrek bestaat uit een metalen lat met zeven pinnen, waarop houten vogels worden geplaatst. Dit wordt de 'prang' genoemd.
Om de vogels gemakkelijk te kunnen vervangen, moet de prang vlot op en neer kunnen gaan. Een team bestaat uit zes schutters die elk om beurt proberen een vogel af te schieten. De vogels hebben een nummer en moeten in de juiste volgorde worden afgeschoten, van links naar rechts.

Uitgebreid Reglement zie:

Trefpunt


De balboogclubs worden overkoepeld door de Federatie Balboog. De vijf Vlaamse clubs zijn ook aangesloten bij de Landelijke Unie der Kruisboogschutters. In 1978 werd LUK opgericht. LUK vormt samen met haar Franstalige tegenhanger de Nationale Unie der Kruisboogschutters die aangesloten is bij de IAU (Internationale Ambrustsch├╝tzen Union voor de wapens 'match' en 'trophy') en bij WSCA (World Crossbow Shooting voor het wapen 'field').